Serviceanmälan

Ibland fungerar inte allt som det är tänkt i din lägenhet eller lokal. På den här sidan kan du göra din serviceanmälan och få hjälp med dina problem, oavsett hur stora eller små de är. För att göra det så enkelt som möjligt för både dig och oss vill vi att du i första hand gör din anmälan via formuläret nedan.

Vår målsättning är att vi inom 48 timmar skall ha påbörjat ditt ärende och återkommit till dig med ett svar. Observera att ärenden som är av akut natur inte skall skickas via formuläret utan måste ringas in. Med akuta ärenden menas fel som utgör en omedelbar risk för skada på person eller byggnad. Journummer för akuta ärenden är 0470-627 50.

Serviceguiden är en förenklad gränsdragningslista mellan hyresgäst och hyresvärd som ger en överblick över de tjänster vi som hyresvärd erbjuder. De flesta av dessa tjänster är sådana som behövs oavsett verksamhet och ingår därför i hyran. För att veta mer, klicka på länken nedan.

Serviceguide NCH

Gör en serviceanmälan

policy för personuppgifter