I samarbete med Norrköpings Kommuns & vård-och omsorgskontoret har det beslutats att Nordic Care uppför en nybyggnad på fastigheten Sparlånet 1 och på så sätt utökar antalet boendeplatser, från dagens 5 stycken till framtida..