Nordic Care Holding AB förvärvar fastigheten Brödet 2 Dalviksgatan 69-71 i Norrköping. Fastigheten har en tomtareal på ca 55 000 kvm och byggnaderna utgör en yta av 7100 kvm fördelat på tio (10) fastigheter varav flertalet sammanhängande via kulvertsystem...