Till samtliga hyresgäster i Åseda

Hej!

Vi har i dagarna slutit en överenskommelse med Kyllenbeck Associated AB om ett övertagande av bolagets samtliga fastigheter i Åseda. Avtalet innebär att ni från den 28 februari 2020 får nya ägare och förvaltning av din lägenhet.

På plats i Åseda kommer nuvarande fastighetsskötare Björn Ek att vara kvar som tillsammans med Farmartjänst sköter fastigheterna.

Det är mycket glädjande för oss att Bruzahem vill utöka sin närvaro i Åseda. Vi tackar för allt fina samarbete med er hyresgäster. Det är vår förhoppning att boendet även i fortsättningen skall vara attraktivt för Er som hyresgäst.

Kyllenbeck Associated AB är ett bostadsföretag som under varumärket Bruzahem äger och förvaltar egna fastigheter på olika håll i södra Sverige och som arbetar med liten administration och stor närhet till sina hyresgäster.

Som hyresgäst kommer det inte att ske några större förändringar utifrån nuvarande förvaltning. Ni kommer att få ny kontaktperson när det gäller administrationen och bolaget kommer att ändra namn.

Vill du redan nu komma i kontakt de nya ägarna är du naturligtvis välkommen att höra av dig på telefon 0496 101 95 eller info@bruzahem.se. Bolagets hemsida nås på www.bruzahem.se.

Vi tackar alla våra hyresgäster och leverantör för ett givande och utvecklande samarbete. Vi kommer nu att koncentrera oss på vår kärnverksamhet som är samhällsfastigheter.

 

Danneborg Fastighets AB                      Kyllenbeck Associated AB 

 

PS
Hyran för mars månad betalas som vanligt till Danneborg Fastighets AB enligt utsänd avi. Från 1 april 2020 hyresaviserar Bruzahem er.
DS