Nordic Care Holding bygger nytt LSS-boende

Nordic Care Holding bygger nytt LSS-boende

Norrköping 2016-06-20 

Nordic Care Holding AB har skrivit hyresavtal med Norrköpings Kommun o matt bygga nytt LSS-boende i Norrköping. På fastigheten Tingstad 2:199 är ett LSS-boende med en uthyrningsbar area om cirka 1700 kvm under uppförande. Tillträde sker preliminärt 1 december 2017 då byggnationen färdigställts.

Byggnaden utformas efter högt ställda hållbarhetskrav. Inomhusmiljön prioriteras med generöst ljusinsläpp, god ventilation och eliminering av störande ljud. Här ska det också bli möjligt att ladda elbilen eller låna en cykel för att underlätta miljövänliga transporter. Fastigheten innehåller 12 lägenheter samt ytor konferens och arbetsplatser för två team. 

"Forskning visar att en stimulerande arbets- och boendemiljö leder till ökad flexibilitet, kreativitet och produktivitet. Detta har vi tagit fasta på i planeringen av huset" 

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

Nordic Care Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungné, 073 – 500 97 45, anders@nordiccare.se

Nordic Care Holding AB är ett fastighetsbolag som arbetar med långsiktigt utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Ytterligare information finns på www.nordiccare.se

Nordic Care Holding AB, Box 3248, 350 53 Växjö. Tel: 0470-627 50, E-post: info@nordiccare.se