Sparlånet 1 - Nyproduktion LSS-boende i Norrköping

I samarbete med Norrköpings Kommuns & vård-och omsorgskontoret har det beslutats att Nordic Care uppför en nybyggnad på fastigheten Sparlånet 1 och på så sätt utökar antalet boendeplatser, från dagens 5 stycken till framtida 8 stycken. Kommunens riktlinjer för utformning av lokaler ligger till grund för den aktuella om-och nybyggnationen. Byggstart för nybyggnationen planeras till maj 2018. 

När huset är färdigt kommer hyresgästerna i befintligt hus att flyttas och sedan startar ombyggnationen i befintligt huset. Huset byggs om från dagens 5 stycken till 3 stycken lägenheter och kommer även innehålla personalytor och gemensamma lokaler. Total byggtid för båda etapperna är cirka 12 månader.

Efter genomförda hyresförhandlingar har parterna kommit överens om avtalsvillkor och hyresnivå. Hyresavtalet tecknas med fastighetsägaren Nordic Care Holding AB. Hyresavtalet kommer tecknas på 25 år med preliminärt tillträde 1 september 2019.