NCH säljer omsorgsfastighet till Tarpen Nordic AB

Pressmeddelande

Tarpen Nordic AB har genom systerbolaget Neprat AB tilläggsförvärvat en omsorgsfastighet i Upplands-Bro från Nordic Care Holding AB. De två byggnaderna är belägna i ett väletablerat bostadsområde och inhyser omsorgsboenden med Upplands-Bro kommun som hyresgäst. Uthyrbar area är 780 kvm. Real advokatbyrå har varit köparens rådgivare i affären. Nordic Care Holding har ägt och förvaltat Lejondals gruppboende från att den uppfördes 1993.

Tarpen Nordic AB är ett privat fastighetsinvesteringsbolag vilket fokuserar på fastigheter inom segmentet Samhällsfastigheter. Tarpen Nordic ämnar förvärva fastigheter över hela Sverige till ett transaktionsvärde av 50 till 300 miljoner kronor. Tarpen har tidigare förvärvat fastigheter med stabila kassaflöden i Mälardalsregionen.

Tarpen Nordic AB har genom systerbolaget Neprat AB tilläggsförvärvat en omsorgsfastighet i Upplands-Bro från Nordic Care Holding AB.