NCH köper fastigheten Brödet 2

Nordic Care Holding AB förvärvar fastigheten Brödet 2 Dalviksgatan 69-71 i Norrköping. Fastigheten har en tomtareal på ca 55 000 kvm och byggnaderna utgör en yta av 7100 kvm fördelat på tio (10) fastigheter varav flertalet sammanhängande via kulvertsystem. Säljare är Landstinget i Östergötland.

Hyresgäster är: Landstinget i Östergötland som bedriver folktandvård, Aleris bedriver privat vårdcentral och Norrköpings kommun förhyr yta för omsorgsboende, daglig verksamhet och verksamhetslokaler för Hälso- och sjukvårdsteamet.

”Fastigheten passar vår portfölj med samhällsfastigheter utmärkt. I och med förvärvet stärker vi vår position i Norrköping. Vår ambition är att långsiktigt förvalta och förädla denna vackert placerade fastighet. – VD Dan Ljungné”

Dalviksgatan ligger naturskönt på en höjd i Skarptorp. Det är gångavstånd till Skarphagens centrum och bra bussförbindelser till centrum. Fastigheten uppfördes 1963 och är ritad av arkitekten Sture Frölén. Frölén blev känd för 1930-talets elegant utformade bostadshus i funktionalistisk stil i Stockholm. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag såsom idrottsanläggningar, industrier, kommunalhus, skolor och kyrkor.

Tillträde till fastigheten sker 1 mars 2013. Teknisk förvaltning kommer bedrivas av Nordic Care Holdings samarbetspartner FatighetsTeknik i Norrköping.