DFAB förvärvar samhällsfastigheter

DFAB
Client/Server HUB gruppen (C/S) förvärvar hyresrätter och sammhällsfastigheter av Ekeforshus. I köpet ingår sex stycken gruppbostäder placerade i Växjö samt 50 stycken lägenheter fördelat på 12 stycken fastigheter i Växjö respektive Uppvidinge kommun. Total uthyrningsbar yta uppgår till 8300 kvm varav 35400 kvm är tomtyta.

”Vi tycker att samhällsfastigheter är en fantastiskt spännande marknad som kommer att stärkas ytterligare framöver med den planerade utvecklingen av nya gruppbostäder i Växjö. Med detta förvärv ökar C/S gruppens exponering i Kronoberg väsentligt och efter förvärvet kommer Växjöregionen utgöra majoriteten av C/S fastighetsvärde”, säger bolagets VD Dan Ljungné.

Administrativt och tekniskt sköts fastighetsförvaltningen av egen personal, som tex fastighetsskötare, fastighetsadministratörer, ekonomiavdelning och projektledare. Företaget har inom sig kunskap och resurser på alla områden inom fastighetsförvaltning. Vi arbetar ständigt med att utvecklas och på bästa sätt skapa en väl fungerande och trevlig boendemiljö. Våra hyresgäster skall trivas våra fastigheter.