Fastigheter

Vårt primära mål är att varje fastighet ska vara anpassad och utformad efter varje verksamhets tjänsteutbud. Vi vet hur viktigt det är att lokaler fyller den funktion som efterfrågas. Av den anledningen håller vi hela tiden nära kontakt med våra hyresgäster för att de alltid ska kunna räkna med att ha en värd som tillsammans med dem tar gemensamt socialt ansvar.

Våra fastigheter är anpassade efter olika verksamheter och syften. De är belägna i bra, attraktiva lägen och alla har en genomgående god standard. Nedan hittar du en förteckning av våra fastigheter, där de är uppdelande i två kategorier – Samhällsfastigheter och Hyresrätter.