Brödet 2

Brödet 2

Brödet 2

Samhällsfastighet

Adress

Dalviksgatan 69, Norrköping

Bruttoarea

8000 m2

Tomtyta

55000 m2

Byggnadsår

1963

Brödet 2

Fastigheten har en tomtareal på ca 55 000 kvm och byggnaderna utgör en yta av 7100 kvm fördelat på tio fastigheter varav flertalet sammanhängande via kulvertsystem. Hyresgäster i området är: Landstinget i Östergötland som bedriver folktandvård, Aleris bedriver privat vårdcentral och Norrköpings kommun förhyr yta för omsorgsboende, daglig verksamhet och verksamhetslokaler för Hälso- och sjukvårdsteamet.