Tingstad 2:199

Tingstad 2:199

Tingstad 2:199

Samhällsfastighet

Adress

Åselstadsvägen 94, Norrköping

Bruttoarea

404 m2

Tomtyta

2697 m2

Byggnadsår

1996

Tingstad 2:199

Åselstadsvägen 94 är en gruppbostad med fem lägenheter. Här bor unga vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Antal platser: 5

Telefon:
Gruppbostad 011-15 29 82
Enhetschef 011-15 34 81
Adress: Åselstadsvägen 94, 603 66 Norrköping
E-post: gruppbostad.aselstadsvagen94@norrkoping.se