Holmstad 29

Holmstad 29

Holmstad 29

Samhällsfastighet

Adress

Fältskärsgatan 9, Norrköping

Bruttoarea

535 m2

Tomtyta

3054 m2

Byggnadsår

1995

Holmstad 29

Fältskärsgatan 9 är en gruppbostad som ligger i området Klingsberg. Personalen som arbetar här är vårdare och utgår från dina behov och förutsättningar för att du ska känna trygghet i ditt hem.
Antal platser: 7

Telefon:
Gruppbostad 011-15 29 63
Enhetschef 011-15 34 81
Adress: Fältskärsgatan 9, 603 54 Norrköping
E-post: sabo.faltskarsgatan@norrkoping.se