Askungen 2

Askungen 2

Askungen 2

Samhällsfastighet

Adress

Sandbergsgatan 8, Norrköping

Bruttoarea

456 m2

Tomtyta

2584 m2

Byggnadsår

1995

Askungen 2

Sandbergsgatan 8 är en gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar.

Telefon:
Gruppbostad 011-15 29 41
Enhetschef 011-15 77 79
Adress: Sandbergsgatan 8
E-post: sabo.sandbergsgatan8@norrkoping.se