Sparlånet 1

Sparlånet 1

Sparlånet 1

Samhällsfastighet

Adress

Örtugsgatan 23 B, Norrköping

Bruttoarea

363 m2

Tomtyta

5551 m2

Byggnadsår

1995

Sparlånet 1

Örtugsgatan 23 är en gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar. I en gruppbostad bor man i en egen lägenhet, men har gemensamma rum för att laga mat och umgås. På gruppboendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt.

Telefon:
Gruppbostad 011-15 29 66
Enhetschef 011-15 77 79
Adress: Örtugsgatan 23, 603 79 Norrköping
E-post: sabo.ortogsgatan23@norrkoping.se