Välkommen som hyresgäst hos oss!

Trivsel i bostadsområdet och ett problemfritt boende för dig är vårt mål. Vi vill att du och dina grannar ska ha en så bra boendemiljö som möjligt. För att lyckas med det så är det några saker som är bra att tänka på för dig som hyresgäst hos oss på Nordic Care Holding AB.

På den här sidan presenterar vi de allra vanligaste frågorna (FAQ) som vi får. Ägna några minuter och läs igenom det som står här, så får du med allra största sannolikhet svar på de frågor som du har. Skulle du, mot all förmodan, inte hitta din fråga så skriver du ett mail till oss så besvarar vi det så fort som möjligt!

Hyra

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Funderar du på att hyra ut din lägenhet kontakta ALLTID oss  innan du påbörjar detta arbete. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är:

 • Om du ska arbeta eller studera på annan ort.
 • Om du ska pröva samboförhållande

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande har hyresvärden rätt att säga upp din hyresrätt.  Ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet som du själv upprättar med den som ska hyra i andra hand.

Du måste betala hyran förskottsvis varje månad, senast den sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten.

Från och med nu finns möjligheten att betala er hyra via e‐faktura och därmed få er hyresavi skickad direkt till internetbanken. 

Ni anmäler er till e‐fakturatjänsten via internetbanken. Hur anmälningen går tillväga varierar beroende på vilken internetbank ni har, vi ber er därför kontakta er bank om nedan instruktion inte fungerar för er. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er hyra till hyresvärdens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges.

Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Nordic Care Holding AB alt. Danneborg Fastighets AB som mottagare. Har ni autogiro som betalningstjänst idag så avslutas den per automatik om ni anmäler er för e‐faktura.

Information E-faktura

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Gör adressändring på tel. 020 97 98 99 eller via www.adressandring.se
 • Lägenheten skall vara utrymd och välstädad när den besiktigas. Se din uppsägningsbekräftelse för instruktioner om vad som gäller för besiktningsrutiner.
 • Lämna inte nycklar till någon annan än oss. Om ni lämnar nycklar direkt till den ni tror är nästa hyresgäst riskerar du att bli debiterad för låsbyte.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas detta göras senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Glöm inte tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om ditt skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbjudet att ställa grovsopor i soprummen. Hyresgästen är skyldig att själv transportera bort grovsopor och möbler som ska slängas.

Du säger antingen upp lägenheten på ditt giltiga hyreskontakt eller skickar in ett brev till oss skriftligen. Enligt hyreslagen är uppsägningstiden tre kalendermånader. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp lägenheten. Om du till exempel säger upp din lägenhet 4 mars så räknas alltså uppsägningstiden från 31 mars till 30 juni. Om ni är två som står på kontraktet måste båda skriva under uppsägningen.

Du är under din uppsägningstid skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärden och hyresgästföreningen.

Hyran måste betalas i tid även om du inte fått någon hyresavi. Hyresvärden har ingen skyldighet att skicka avier utan gör detta som en extra tjänst. Har du inte fått din avi i tid går det bra att ange namn och lägenhetsnummer på avin och betal in på vårt posteller bankgiro.

Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas sent vid upprepade tillfällen. Får du problem att betala hyran – kontakta oss genast, så att vi tillsammans kan reda ut din situation.

Skulle hyran vara sen, skickas ett kravbrev till hyresgästen efter ett par dagar. Är hyran efter detta fortfarande ej betald, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för avhysning.

Om du saknar några uppgifter för att kunna betala din hyra, hör av dig till oss så löser vi det.

Grannar

Lagen har på senare tid blivit betydligt stängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Är störningarna ”allvarliga” kan man bli uppsagd genast.

Fester är alltid trevligt! Tänk på att om du skall ha en större fest med många besökare är det klokt att meddela grannarna i förväg. Sätt upp en lapp i trapphuset, eller varför inte bjuda in dina grannar?

Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällarna (från 22:00). Tänk även på att spolande av stora mängder vatten på kvällen, kan vara störande.

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig.

Som hyresgäst är man ansvarig för att alla som tillhör ens hushåll samt för besökande av lägenheten.

Måla & tapetsera

Ja, om det utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi föredrar att man tapetserar där det tidigare satt tapeter och målar där det tidigare var målat. Om material och färgval skiljer sig från det "normala" kräver vi att du återställer lägenheten vid avflyttning eller också faktureras du för kostnaden att återställa lägenheten. Är du osäker på vad som är "normalt"? Hör av dig så tittar vi på dina önskemål tillsammans.

Serviceanmälan

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med. Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret 0470-62750, alternativt mailar du din fråga till oss.

Får du ohyra som till exempel mjölbaggar, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m m. Kvarstår stoppet kontakta oss

Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Du ansvarar själv för byte av lampor, och glimtändare i din lägenhet. Är du osäker kan du alltid anlita en behörig elektriker som hjälper dig eller kontakta oss på vår serviceanmälan. Tänk på att du själv betalar för den kostnaden.

Droppande kranar och rinnande toalettstolar skall också felanmälans snarast.

Om ett fel uppstår med en större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Kontrollera till exempel regelbundet att elementen inte läcker.

Du är skyldig att anmäla fel och brister som uppstår i lägenheten.

Skötsel av lägenheten

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med. Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret 0470-62750, alternativt mailar du din fråga till oss.

Det är förbjudet att tvätta mattor i fastighetens tvättmaskiner.

Skaka inte mattor från fönster eller balkong, tänk på grannarna nedanför.

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Gör adressändring på tel. 020 97 98 99 eller via www.adressandring.se
 • Lägenheten skall vara utrymd och välstädad när den besiktigas. Se din uppsägningsbekräftelse för instruktioner om vad som gäller för besiktningsrutiner.
 • Lämna inte nycklar till någon annan än oss. Om ni lämnar nycklar direkt till den ni tror är nästa hyresgäst riskerar du att bli debiterad för låsbyte.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas detta göras senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Glöm inte tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om ditt skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbudet att ställa grovsopor i soprummen. Hyresgästen är skyldig att själv transportera bort grovsopor och möbler som ska slängas.

Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m m. Kvarstår stoppet kontakta oss

Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage såsom rökning i lägenhet, slitage orsakat av husdjur och övrigt onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar, detta till en kostnad av ca 1 800 kr enligt Sabos:s gällande prislista.

 • Håll spis och ugn ren så att smuts och fett inte bränner fast.
 • Dra även fram spisen någon gång per år och rengör utrymmet bakom spisen.

Sätt en sänggavel på sängen eller något annat skydd mot väggen för att undvika fettfläckar på tapeten. Den kostnad som uppstår for om tapetsering eller ommålning kan man som hyresgäst bli skyldig att betala.

Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Kylskåp är självavfrostande, men se till att dräneringshålet i kylens bakstycke är rengjort.

Frosta av frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller andra vassa föremål som kan skada kyl/frysen.

Trapphus & entréer

Tänk på att se till att porten går i lås, så att obehöriga inte kan ta sig in.

Lösa eller brännbara föremål skall enligt lagen om skydd mot olyckor förvaras i förråd eller lägenheten då de annars riskerar att försvåra eller förhindra räddningsarbete vid brand, även om det orsakar problem för hyresgästen skall alltid skydd för liv och hälsa komma i första hand.

Cyklar och barnvagnar skall förvaras i lägenheten eller i förråd avsett för detta.

Ställ inte saker i trapphus, utanför dörren eller i vinds-/källarförråd