Välkommen som hyresgäst hos oss!

Trivsel i bostadsområdet och ett problemfritt boende för dig är vårt mål. Vi vill att du och dina grannar ska ha en så bra boendemiljö som möjligt. För att lyckas med det så är det några saker som är bra att tänka på för dig som hyresgäst hos oss på Nordic Care Holding AB.

På den här sidan presenterar vi de allra vanligaste frågorna (FAQ) som vi får. Ägna några minuter och läs igenom det som står här, så får du med allra största sannolikhet svar på de frågor som du har. Skulle du, mot all förmodan, inte hitta din fråga så skriver du ett mail till oss så besvarar vi det så fort som möjligt!

Hyra

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Funderar du på att hyra ut din lägenhet kontakta ALLTID oss  innan du påbörjar detta arbete. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är:

 • Om du ska arbeta eller studera på annan ort.
 • Om du ska pröva samboförhållande

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande har hyresvärden rätt att säga upp din hyresrätt.  Ansökan ska sedan kompletteras med en kopia på det upprättade andrahandskontraktet som du själv upprättar med den som ska hyra i andra hand.

När skall hyran betalas?

Du måste betala hyran förskottsvis varje månad, senast den sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista vardagen i mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten.

E-faktura

Från och med nu finns möjligheten att betala er hyra via e‐faktura och därmed få er hyresavi skickad direkt till internetbanken. 

Ni anmäler er till e‐fakturatjänsten via internetbanken. Hur anmälningen går tillväga varierar beroende på vilken internetbank ni har, vi ber er därför kontakta er bank om nedan instruktion inte fungerar för er. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er hyra till hyresvärdens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges.

Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Nordic Care Holding AB alt. Danneborg Fastighets AB som mottagare. Har ni autogiro som betalningstjänst idag så avslutas den per automatik om ni anmäler er för e‐faktura.

Dags för flytt!

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Lägenheten skall vara utrymd och välstädad när den besiktigas. Se din uppsägningsbekräftelse för instruktioner om vad som gäller för besiktningsrutiner.
 • Lämna inte nycklar till någon annan än oss. Om ni lämnar nycklar direkt till den ni tror är nästa hyresgäst riskerar du att bli debiterad för låsbyte.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas detta göras senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Glöm inte tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om ditt skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbjudet att ställa grovsopor i soprummen. Hyresgästen är skyldig att själv transportera bort grovsopor och möbler som ska slängas.
 • När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

  Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

  Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?

Du säger antingen upp lägenheten på ditt giltiga hyreskontakt eller skickar in ett brev till oss skriftligen. Enligt hyreslagen är uppsägningstiden tre kalendermånader. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp lägenheten. Om du till exempel säger upp din lägenhet 4 mars så räknas alltså uppsägningstiden från 31 mars till 30 juni. Om ni är två som står på kontraktet måste båda skriva under uppsägningen.

Du är under din uppsägningstid skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Hyresnivåer

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärden och hyresgästföreningen.

Jag saknar hyresavi..?

Hyran måste betalas i tid även om du inte fått någon hyresavi. Hyresvärden har ingen skyldighet att skicka avier utan gör detta som en extra tjänst. Har du inte fått din avi i tid går det bra att ange namn och lägenhetsnummer på avin och betal in på vårt posteller bankgiro.

Återkommande sena betalningar

Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas sent vid upprepade tillfällen. Får du problem att betala hyran – kontakta oss genast, så att vi tillsammans kan reda ut din situation.

Om hyran är sen?

Skulle hyran vara sen, skickas ett kravbrev till hyresgästen efter ett par dagar. Är hyran efter detta fortfarande ej betald, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för avhysning.

OCR, belopp eller vilket kontonummer skall jag använda?

Om du saknar några uppgifter för att kunna betala din hyra, hör av dig till oss så löser vi det.

Flyttanmälan

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Grannar

Upprepade störningar

Lagen har på senare tid blivit betydligt stängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Är störningarna ”allvarliga” kan man bli uppsagd genast.

Fester

Fester är alltid trevligt! Tänk på att om du skall ha en större fest med många besökare är det klokt att meddela grannarna i förväg. Sätt upp en lapp i trapphuset, eller varför inte bjuda in dina grannar?

Ljudnivå

Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällarna (från 22:00). Tänk även på att spolande av stora mängder vatten på kvällen, kan vara störande.

Visa hänsyn

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig.

Ansvarig för dina gäster

Som hyresgäst är man ansvarig för att alla som tillhör ens hushåll samt för besökande av lägenheten.

Måla & tapetsera

Måla & tapetsera?

Ja, om det utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi föredrar att man tapetserar där det tidigare satt tapeter och målar där det tidigare var målat. Om material och färgval skiljer sig från det "normala" kräver vi att du återställer lägenheten vid avflyttning eller också faktureras du för kostnaden att återställa lägenheten. Är du osäker på vad som är "normalt"? Hör av dig så tittar vi på dina önskemål tillsammans.

Serviceanmälan

Sophantering

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med. Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret 0470-62750, alternativt mailar du din fråga till oss.

Ohyra

Får du ohyra som till exempel mjölbaggar, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Stopp i toaletten

Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

Stopp i diskbänk

Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

Stopp i avloppet

Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m m. Kvarstår stoppet kontakta oss

Trasiga elsäkringar- huvudsäkring

Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

Installationer

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Ditt ansvar

Du ansvarar själv för byte av lampor, och glimtändare i din lägenhet. Är du osäker kan du alltid anlita en behörig elektriker som hjälper dig eller kontakta oss på vår serviceanmälan. Tänk på att du själv betalar för den kostnaden.

Droppande kranar

Droppande kranar och rinnande toalettstolar skall också felanmälans snarast.

Ersättningsskyldig

Om ett fel uppstår med en större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Läckage

Kontrollera till exempel regelbundet att elementen inte läcker.

Anmäl fel!

Du är skyldig att anmäla fel och brister som uppstår i lägenheten.

Skötsel av lägenheten

Sophantering

Vår ambition är att ha så stor sortering och uppdelning av sopor vid fastigheten som möjligt, detta för att du som boende skall kunna ta ditt miljöansvar. Vi önskar att du som bor hos oss respekterar detta och blir en återvinnare du med. Skrymmande sopor sk, grovsopor ber vi dig i möjligaste mån lämna på Returpunkterna. Då kan soporna sorteras bäst och möjliggör bästa återvinningen och miljönyttan. Dessutom är det kostnadsfritt. Detsamma gäller för el-skrot och farligt avfall. För frågor runt sophantering i övrigt ber vi dig kontakta respektive skötselansvarig eller vända dig till kontoret 0470-62750, alternativt mailar du din fråga till oss.

Tvätta mattor?

Det är förbjudet att tvätta mattor i fastighetens tvättmaskiner.

Tänk på att alltid behandla mattan direkt om fläckar uppstår. De flesta typer av mattor görs enklast rent med hjälp av en trasa eller handduk, ljummet vatten och lite diskmedel. Badda försiktigt med trasan och massera bort fläcken. Även syntetmattor och ullmattor kan behandlas med denna metod.

Olika mattor och fläckar kan behöva behandlas på olika sätt. För mer information, läs tvättråd för din matta.

Skaka mattor..?

Skaka inte mattor från fönster eller balkong, tänk på grannarna nedanför.

Stopp i toaletten

Börja med att ta bort vatten eller låt det sjunka undan. Fyll en hink med vatten och häll den från så hög höjd du kan direkt ner i WC-stolen. Släpper det inte då gör en serviceanmälan eller ring oss.

Stopp i diskbänk

Töm ut vattnet från vasken. Prova därefter med att spola riktigt hett vatten direkt ner i vasken. Blir det inte bättre kontakta oss.

Stopp i avloppet

Golvbrunnen gör du enkelt rent. Lyft på locket och plocka bort hår m m. Kvarstår stoppet kontakta oss

Trasiga elsäkringar- huvudsäkring

Öppna ditt säkringsskåp och leta upp de säkringar som gått sönder. Ser du ingen trasig så börja med att kontrollera vilken del av lägenheten som elen är borta i och jämför med elsäkrings schemat du normalt har under elmätaren/säkringsskåpet. Tänk på att en spis kan ha flera säkringar. Om du har jordfelsbrytare till lägenheten så kontrollera även den. Byter du propp var noga med att kontrollera mot säkringsschemat att rätt propp sitter i säkringsskåpet.

Installationer

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Ersättningsskyldig

Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage såsom rökning i lägenhet, slitage orsakat av husdjur och övrigt onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar, detta till en kostnad av ca 1 800 kr enligt Sabos:s gällande prislista.

Spis

 • Håll spis och ugn ren så att smuts och fett inte bränner fast.
 • Dra även fram spisen någon gång per år och rengör utrymmet bakom spisen.

Sänggavel

Sätt en sänggavel på sängen eller något annat skydd mot väggen för att undvika fettfläckar på tapeten. Den kostnad som uppstår for om tapetsering eller ommålning kan man som hyresgäst bli skyldig att betala.

Rengöringsmedel

Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Kyl

Kylskåp är självavfrostande, men se till att dräneringshålet i kylens bakstycke är rengjort.

Frosta av din frys

Frosta av frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller andra vassa föremål som kan skada kyl/frysen.

Trapphus & entréer

Porten

Tänk på att se till att porten går i lås, så att obehöriga inte kan ta sig in.

Brännbara föremål

Lösa eller brännbara föremål skall enligt lagen om skydd mot olyckor förvaras i förråd eller lägenheten då de annars riskerar att försvåra eller förhindra räddningsarbete vid brand, även om det orsakar problem för hyresgästen skall alltid skydd för liv och hälsa komma i första hand.

Cyklar

Cyklar och barnvagnar skall förvaras i lägenheten eller i förråd avsett för detta.

Inget i vägen

Ställ inte saker i trapphus, utanför dörren eller i vinds-/källarförråd

GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker  bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e­postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG NCH

Nordic care Holding, Box 3248 Växjö 556467-6368 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG DFAB

Danneborgs Fastigheter AB, Box 3248 Växjö, 556147-8917 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man  behöver vi behandla de uppgifterna. Om du  erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta  dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina  personuppgifter när vi skickar ut hyresavier  och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller  vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när  vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina  personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter  för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas  så att andra företag kan marknadsföra sina  produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till  exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT­system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land  utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men  vissa uppgifter måste vi spara i minst två år  därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka  personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.