Samhällsfastigheter

Vi tar ett socialt ansvar. Vi vet hur viktigt det är att våra gamla, våra barn och de i behov av vård har rätt fastigheter i ett avgörande läge av livet.

Hyresrätter

Vi vill att du mår bra i när du bor hos oss. Som hyresvärd är vi ansvarsfulla och engagerade för att du som hyresgäst ska få det bästa tänkbara boendet!

Engagerad hyresvärd

Vi bryr oss. Det gör att vi engagerar oss för att våra fastigheter ska hålla hög standard för varje enskild person och verksamhet.

Välkommen

Nordic Care Holding AB ingår i Client Server HUB Aktiebolag (C/S Gruppen). Koncernens vision är att bli den ledande samhällsutvecklaren i Norden. Inom C/S Gruppen ingår idag dotterbolagen Nordic Care Holding AB, Danneborg Fastighets Aktiebolag, Coulant Fastighets AB & Snöleoparden AB. Koncernen startades för 26 år sedan och är helt familjeägd och drivs till största del av andra generationen familjemedlemmar. 

Gruppen äger och förvaltar idag 30 fastigheter samt bedriver nybyggnation, projektledning och fastighetsförvaltning i Östergötland, Småland och Skåne. C/S Gruppens huvudinriktning är samhällsfastigheter så som LSS-boenden, verksamhetslokaler för daglig verksamhet, vårdcentraler, folktandvård samt med kontorslokaler för vård- & omsorg.

Vi kännetecknas av att göra långsiktiga investeringar samt att vara en aktiv hyresvärd som arbetar i nära relation till våra hyresgäster. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget.

C/S Gruppen letar alltid efter utvecklingsprojekt eller fastigheter som innefattar långa hyresavtal, stabila hyresgäster samt projekt med stor utvecklingspotential. Detta resulterar ett starkt och aktivt ägande i nära relation till våra hyresgäster med fastigheter som har en god lönsamhet. 

Vår vision är att vara den ledande fastighetsägaren inom segmentet samhällsfastigheter. Gruppen skall genom aktivt ägande skapa ett tydligt mervärde för våra hyresgäster och därigenom vara den självklarafastighetspartnern för kommuner, regioner och privata aktörer.

Samhällsfastigheter ställer höga krav, inte minst på trygghet och god funktion. Gruppens bestånd består även av studentlägenheter samt ett antal hyresfastigheter i Småland och Skåne. Gruppens vakansgrad är 0%.

Nordic Care Holding förvaltar

Samhällsfastigheter

Vi på Nordic Care Holding brinner för fastigheter som tar hand om människorna i vårt samhälle. Vi bryr oss om att varje enskilt fastighet ska vara anpassad och kunna sörja för de behov som respektive verksamhet har.

Med våra samhällsfastigheter tar vi vårt sociala ansvar och ger möjligheter till aktörer att bedriva anpassad och effektiv verksamhet och bra boendemiljö för brukare.

LSS-boenden

LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, realiseras runt om i Sveriges genom boenden för personer i behov av extra stöd. Det är viktiga boenden, där människor i utsatta lägen av sina liv kan få den hjälp som de behöver för att må bra.

Vi på Nordic Care Holding ser till att våra hyresgäster får bra och anpassade lokaler för LSS-boende där verksamhetens och de boendes väl står i fokus.

Hyresrätter

Som hyresvärd är vi på Nordic Care Holding engagerade och omtänksamma. Vårt sociala ansvar sträcker sig även ut till dig som är i behov av ett boende. Våra hyresrätter står öppna för vem som helst att söka sig till och när du väl bor hos oss så kan du räkna med en pålitlig service.

Som vår hyresgäst är du en uppskattad och välkommen gäst vars boende och boendemiljö är av yttersta vikt för oss.