Samhällsfastigheter

Vi tar ett socialt ansvar. Vi vet hur viktigt det är att våra gamla, våra barn och de i behov av vård har rätt fastigheter i ett avgörande läge av livet.

Hyresrätter

Vi vill att du mår bra i när du bor hos oss. Som hyresvärd är vi ansvarsfulla och engagerade för att du som hyresgäst ska få det bästa tänkbara boendet!

Engagerad hyresvärd

Vi bryr oss. Det gör att vi engagerar oss för att våra fastigheter ska hålla hög standard för varje enskild person och verksamhet.

Vi gillar att bry oss

På Nordic Care Holding vet vi vad det innebär att ta ett socialt ansvar. Att ta hand om vår befolkning – framför allt gamla, sjuka och barn - hör till det finaste vi kan göra som medmänniskor. Vi på Nordic Care ser till att fastigheterna, som denna livsviktiga hjälp är beroende av, finns att använda i ett gott syfte.

Vår portfölj består av en kombination av köp och egen utveckling. Våra samhällsfastigheter är belägna i tillväxtregioner och upplåtna till kommuner och landsting med verksamheter som vi kan bidra till, där vi kan tillföra kompentens. Kontraktstrukturen bygger på långa hyresförhållanden, där vi hyr ut anpassade lokaler för vård i olika former. Nordic Care Holding bygger på att det finns en professionell förvaltningsorganisation som utgör en tydlig och engagerad hyresvärd. Det förutsätts vara en viktig framgångsfaktor vid förvaltning av samhällsfastigheter. Idag äger vi på Nordic Care ett 30-tal fastigheter belägna i främst Malmö, Växjö och Norrköping. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det betyder att vi vill skapa mervärde till våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för såväl kommun, landsting och privata operatörer.

Välkommen till Nordic Care Holding

Nordic Care Holding förvaltar

Samhällsfastigheter

Vi på Nordic Care Holding brinner för fastigheter som tar hand om människorna i vårt samhälle. Vi bryr oss om att varje enskilt fastighet ska vara anpassad och kunna sörja för de behov som respektive verksamhet har.

Med våra samhällsfastigheter tar vi vårt sociala ansvar och ger möjligheter till aktörer att bedriva anpassad och effektiv verksamhet och bra boendemiljö för brukare.

LSS-boenden

LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, realiseras runt om i Sveriges genom boenden för personer i behov av extra stöd. Det är viktiga boenden, där människor i utsatta lägen av sina liv kan få den hjälp som de behöver för att må bra.

Vi på Nordic Care Holding ser till att våra hyresgäster får bra och anpassade lokaler för LSS-boende där verksamhetens och de boendes väl står i fokus.

Hyresrätter

Som hyresvärd är vi på Nordic Care Holding engagerade och omtänksamma. Vårt sociala ansvar sträcker sig även ut till dig som är i behov av ett boende. Våra hyresrätter står öppna för vem som helst att söka sig till och när du väl bor hos oss så kan du räkna med en pålitlig service.

Som vår hyresgäst är du en uppskattad och välkommen gäst vars boende och boendemiljö är av yttersta vikt för oss.